Chế Độ:  
  English (United States)   中文(中华人民共和国)   Tiếng Việt (Việt Nam)
09 Tháng Ba 2021   Đăng Ký | Đăng Nhập  
Support

Marketing and sale office

Trần Bảo Huy

(Peter Tran)Skype Huy™!

 

 Phan Khắc Duy

( Mr.Duy-Purchase)

 

Skype Ngoc™!

Lê  Văn hùng

( Mr.Hung - Sales)

Skype Ngoc™!


Trần Bảo Phong

(Mr.Phong- Sales)

 

Skype Ngoc™!

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 SALES AND MARKETING DEPARTMENT
 

 
 
Trần Bảo Huy ( Peter Tran Mr)
Skype : fishline-peter     
Email : Pls email in box contact ( avoid spam email)

 

 
 
Trần Bảo Phong ( Mr.Phong) 
Skype :  tranbaophong
Email  : Pls email in box contact ( avoid spam email)
  

LÊ VĂN HÙNG ( Mr.HÙNG) 

Skype :  tan_hung1901
Email  : Pls email in box contact ( avoid spam email)

FISHLINE SEAFOOD COMPANY LTD

Web site: http://www.fishlineco.com

          

Please fill in this form to contact us:

If you want Fishline update price to you, you should give us info below

YOUR EMAIL

YOUR COMPANY INFO

YOUR REQUIRE WHICH PRODUCT NEED UPDATE.

 

 

 

 

 

 


Nhập mã hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
Gửi

 
 khao sat
Đóng
1/ DO YOU LIKE THIS WEB SITE ?

Bình chọn  Xem kết quả
 Text/HTML
Đóng
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung

 

  

 

FISHLINE SEAFOOD COMPANY LTD
HCM Office  Address: : No 3A, No 9 street, Linh Tay Ward, Thu Duc Dist, HCM City, Vietnam.
Factory Address: Lot13_14 Phan Thiet Fishing port, Phan Thiet city
Tell No: +84 83 896 4796 * Fax  No: +84 83 720 5963
Email: info@fishlineco.com- Website: www.fishlineco.com
Copyright © 2009 FISHLINE Powered by VYP