Chế Độ:  
  English (United States)   中文(中华人民共和国)   Tiếng Việt (Việt Nam)
27 Tháng Giêng 2021   Đăng Ký | Đăng Nhập  

 Vanamei

HO VANAMEI RAW

HO VANAMEI-COOKED

HOSO VANAMEI -FROZEN
COOK PD VANAMEI 

FROZEN RAW PD 26-30 PCS/LB

DEFROST RAW PD 31-40 PCS/LB

 

FISHLINE SEAFOOD COMPANY LTD

Email : info@fishlineco.com,

Web site: http://www.fishlineco.com


 

  

 

FISHLINE SEAFOOD COMPANY LTD
HCM Office  Address: : No 3A, No 9 street, Linh Tay Ward, Thu Duc Dist, HCM City, Vietnam.
Factory Address: Lot13_14 Phan Thiet Fishing port, Phan Thiet city
Tell No: +84 83 896 4796 * Fax  No: +84 83 720 5963
Email: info@fishlineco.com- Website: www.fishlineco.com
Copyright © 2009 FISHLINE Powered by VYP